Kuliah 05 : Interaksi Antara Tamadun

Interaksi Antara Tamadun

Terdapat beberapa faktor interaksi yang berlaku antara tamadun, antaranya ialah:
 1. Faktor Sosial - perkahwinan, keluarga, masyarakat
 2. Faktor Agama - keyakinan, kepercayaan, ideologi
 3. Faktor Politik - pemerintahan, diplomatik
 4. Faktor Sains dan teknologi - pendidikan, penyelidikan
 5. Faktor Budaya - sistem hidup, ziarah, pelancongan
 6. Faktor Peperanan - jihad, penghapusan ethnik, pemberontakan
 7. Faktor Ekonomi - perdagangan, perusahan
 8. Faktor Geografi - perhubungan, pengangkutan
FAKTOR SOSIAL
 1. Perkahwinan di kalangan raja dan para pembesar bertujuan mengadakan hubungan antara negara
 2. Terdapat raja-raja yang lemah mengahwinkan anak perempuan mereka untuk menguatkan kedudukan
 3. Hubungan China dieratkan dengan perkahwinan Raja Melaka dengan Puteri Hang Li Po
FAKTOR AGAMA
 1. Ajaran agama mendorong manusia - menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan.
 2. Islam merupakan agama yang bersifat terbuka iaitu menerima kebaikan daripada agama lain selagi tidak bercanggah dengan syariat Islam.
 3. Sebagai contoh, walaupun kerajaan Islam dapat mengekalkan kuasanya selama 7 abad di Andalusia tetapi tidak pernah mendiskriminasi penduduknya yang beragama Kristian dan Yahudi malah diberi peluang turut serta membangunkan ekonomi, ilmu pengetahuan dan perdagangan.
FAKTOR POLITIK
 1. Ada hubungan diplomatik di antara negara Arab, Greek, Parsi, Habsyah dan India.
 2. Perlembagaan Madinah memperlihatkan hubungan politik antara kerajaan Islam pimpinan Islam pimpinan Rasulullah s.a.w. dengan pelbagai kabilah.
 3. Hubungan diplomatik antara Melaka dengan Cina. Maharaja Yung Lo bertanggungjawab mengadakan hubungan diplomatik dengan Melaka pada abad ke 15. 
FAKTOR SAINS DAN TEKNOLOGI

 1. Hubungan Andalus dengan Eropah dalam sains dan teknologi
 2. Wujudnya pusat-pusat penterjemahan karya Arab ke dalam bahasa Eropah 
 3. Islam mempelajari pembuatan kertas dari China
 4. China mempelajari pembuatan gula dari India
 5. Pemindahan teknologi
 6. Dasar pandang ke Timur

FAKTOR KEBUDAYAAN

 1. Masyarakat yang berhijran ke negara lain membawa cara hidup mereka
 2. Sebab kemiskinan juga menjadi faktor dapat menerima budaya asing
 3. Meniru gaya hidup asing dari sudut pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain-lain
 4. Budaya positif mudah mempengaruhi masyarakat asing


FAKTOR EKONOMI
 1. Zaman awal wujud pusat-pusat perdagangan antarabangsa. Mekah, Saba’ dan Tadmur
 2. „Penduduk Saba’ menguasai jalan laut ke negeri China.
 3. Catatan sejarah China menyebut orang Saba’ adalah pelaut pertama mengharungi Laut Hind
 4. Interaksi perdagangan yang berlaku antara Arab dan Cina melalui jalan darat dan laut.
 5. Hubungan ini terjalin sejak abad ke 3 Masehi. Pedagang Arab dan Parsi telah membina penempatan mereka di Canton malah mereka turut membina masjid di Guangzhou.
 6. Ini membuktikan berlakunya proses Islamisasi di wilayah tersebut.
 7. Hubungan pedagangan juga berlaku antara pedagang Arab dengan penduduk Alam Melayu
 8. Iaitu apabila mereka singgah di beberapa pelabuhan penting di kepulauan Melayu seperti Melaka sebelum meneruskan perjalanan ke Cina.
 9. Kemunculan sesebuah tamadun juga boleh dikaitkan dengan rangsangan keagamaan dan kerohanian.
FAKTOR GEOGRAFI
 1. Kelahiran sesebuah tamadun banyak didorong oleh kedudukannya yang strategik yang memungkinkan penempatan masyarakat memperoleh sumber-sumber semula jadi untuk keperluan hidup.
 2. Faktor lokasi ini adalah merujuk pada kesesuaian yang dilihat menggalakkan kemunculan tamadun Cina di Lembah Hwang Ho
 3. Tamadun Mesopotamia di Lembah Tigris, tamadun Mesir di Lembah Sungai Nil dan tamadun Melayu Melaka di pinggiran Selat Melaka.
 4. Kebiasaannya kawasan yang terbuka bentuk kawasan geografi seperti kawasan yang menjadi laluan perdagangan bersifat lebih terbuka dalam orientasi ketamadunannya.
 5. Ini menyebabkan sesebuah tamadun itu terdedah kepada tamadun luar.
 6. Sebagai contoh melalui jalan laut orang Arab merentasi laut Arab ke benua India, kepulauan Melayu hingga ke Canton, Cina.
FAKTOR PEPERANGAN
 1. Islam adalah agama jihad
 2. Kewajipan mengembangkan ajaran Islam adalah tuntutan agama
 3. Peperangan menyebabkan musuh dapat menerima Islam tanpa paksaan
 4. Peperangan dunia juga menyebabkan berlakunya hubungan antara bangsa
 5. Arab dengan Rom dan Parsi berlaku zaman awal perkembangan Islam
 6. Penaklukan Islam terhadap India dan China 
 7. Monggol menyerang orang Islam di Baghdad
 8. Kristian dengan Islam dikenali sebagai Perang Salib
 9. Penjajahan Barat terhadap negara-nega

KESAN INTERAKSI

KESAN POSITIF

 1. Agama berkebang dengan baik
 2. Dakwah dapat berjalan dengan aman
 3. Masyarakat dapat beramal ibadah dengan sempurna
 4. Keamanan serantau
 5. Kemajuan dalam perniagaan dan perusahan
 6. Kemajuan dalam sains dan teknologi
 7. Masyarakat majmuk / metropolitan
 8. Kaya cara hidup dalam kepelbagaian budaya
 9. Perkembangan ilmu pengetahuan
 10. Perkemgangan dalam seni


KESAN NEGATIF

 1. Peperangan
 2. Permusuhan
 3. Rusuhan
 4. Penghapusan ethnik
 5. Berpuak-puak
 6. Ketegangan hubungan kaum
 7. Kemunduran dalam ekonomi
 8. Kemusnahan alam sekitar
 9. Penularan wabak penyakit************************
Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis, MALAYSIA
Tel: 013-400-6206, 011-1070-4212, 04-988-2701
Email: abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
URL: abdazizharjin.blogspot.com