Kuliah 11 : Sistem Sosial Islam

Sistem Sosial Islam

Asas Sosial Islam
 1. Tauhid (surah al Ikhlas:2)
 2. Takwa (surah al Hujurat:13)
 3. Kebajikan (surah al Hujurat:10)
 4. Akhlak (surah al Qalam:4)
Ciri-ciri sosial Islam

 1. Masyarakat majmuk (al hujurat:13)
 2. Toleransi
 3. Tiada perkauman ('asabiyah)
 4. Kerja sama

Prinsip Sosial Islam
  1. Ta’aun / Tolong Menolong
  2. Tafahum / Saling Faham Memahami
  3. Tadhamun / Saling Jamin Menjamin
  4. Mahabbah / Berkasih Sayang
  5. Ukhuwah / Persaudaraan
  6. Takamul / Saling Melengkapi
  Keluargaan
   1. Mencari jodoh 
   2. Peminangan
   3. Pernikahan
   4. Hak Dan Tanggung Jawab Ibu Bapa
   5. Hak Dan Tanggung Jawab Suami Isteri
   6. Tanggung jawab anak
  Masyarakat
   1. Jiran
   2. Tetamu
   3. Ziarah Yang Sakit
   4. Mengunjung Kematian
  Rsulullah SAW sebagai contoh

  1. Isteri baginda
  2. Anak-anak baginda
  3. Terhadap kaum keluarga
  4. Menyatukan Muhajirin dan Ansar
  5. Menyatukan Aus dan Khazraj
  6. Menyatukan Non Muslim dengan Muslim

  Antara Bangsa
   1. Internet
   2. Doa Kepada Sahabat Seislam Di Seluruh Dunia
   3. Solat Jenazah Ghaib Kepada Mangsa Yang Terkorban
  Gejala Sosial
  1. Keruntuhan Akhlak
  2. Maksiat
  3. Rasuah
  4. Zina
  5. Pembuangan Anak
  Faktor Gejala Sosial
  1. Kejahilan Ummah
  2. Pendidikan Ibu Bapa
  3. Persekitaran
  4. Media
  Penyelesaian Gejala Sosial
  1. Tambah Ilmu Agama
  2. Persediaan Menjadi Ibu Bapa
  3. Wujudkan Persekitaran Islam
  4. Hadkan Media Yang Negatif


  ************************
  Abd Aziz bin Harjin
  Pensyarah Tamadun Islam
  Universiti Teknologi MARA Perlis
  02600 Arau, Perlis, MALAYSIA
  Tel: 013-400-6206, 011-1070-4212, 04-988-2701
  Email: abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
  URL: abdazizharjin.blogspot.com