Kuliah 08 : Ujian Bulanan

Format Soalan:

Ujian bertulis:

  1. Masa diperuntukan selama 60 minit
  2. Merangkumi semua bab
  3. Terdapat dua bahagian A dan B
  4. Bahagian A mengandungi 40 soalan objektif
  5. Bahagian B mengandungi 3 soalan subjektif jawab 2 sahaja
  6. Jumlah markah ujian bulanan ialah 15 markah
Ujian hafazan:
  1. Hafazan surah yasin ayat 41-60 serta mafhum ayat (10 markah)
  2. Bacaan bertajwid surah yasin ayat 61-83 serta mafhum ayat (10 markah)
************************
Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis, MALAYSIA
Tel: 013-400-6206, 011-1070-4212, 04-988-2701
Email: abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
URL: abdazizharjin.blogspot.com