Kuliah 10 : Sistem Politik Islam

Kekuasaan yang tinggi hanya Allah SWT


Pengertian Khalifah (al Baqarah:30)
Prinsip
- 'Adalah - keadilan dalam politik, ekonomi dan sosial
- Syura - musyawarah dalam menentukan ketua, undang-undang dan ijtihad semasa
- Hurriyah - kebebasan dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar
- Masuliyah - tanggug jawab
- Hisbah - hak rakyat mempersoalkan keputusan pemerintah

Tujuan politik Islam
- Mendirikan negara Islam yang menjalankan hukum syara'
- Menjadikan Islam sebagai al Din dalam negara
- Melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar
- Al Quran sebagai perlembagaan negara
- Memelihara keimanan
- Menyelesaikan masalah perselisihan dalam masyarakat
- Melaksanakan hukum syara' demi melindungi hak-hak manusia
- Menjaga perbatasan negara dari ancaman musuh
- Melancarkan jihat kepada golongan yang menentang Islam
- Mengendalikan pungutan cukai dan zakat
- Mengatur perbelanjaan negara supaya tidak boros
- Mengangkat pegawai yang cekap menguruskan kekayaan negara
- Menjalankan pemeriksaan hal ehwal awam untuk melindungi al Din

Keistimewaan politik Islam
- Khalifah
- Ibadah
- Fitrah manusia
- Alamiyah

Ciri-Ciri Politik Islam
- Khalifah
- Berasaskan hukum syarak
- Syura

************************
Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis, MALAYSIA
Tel: 013-400-6206, 011-1070-4212, 04-988-2701
Email: abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
URL: abdazizharjin.blogspot.com