Kuliah 09 : Keilmuan dan Pendidikan

KELIMUAN DAN PENDIDIKAN
 • Pengertian ilmu : Nur, Hidayah
 • Galakan menuntut ilmu : dari al Quran dan al Hadith
 • Sumber ilmu Islam : al Quran, al Hadtih, Ijtihad, Ilham, Kajian, Mimpi, Pemerhatian
 • Pembahagian ilmu
  • Ilmu fardhu ain : Bahasa Arab, Tauhid, Fekah, Tasauf, Akhlak
  • Ilmu fardhu kifayah : Tafsir al Quran dan al Hadith, Mazhab usul dan fekah, Tariqat, Ilmu-ilmu pelengkap kepada ilmu fardhu ain
 • Ilmu Padu
  • Islam berkonsepkan ilmu padu Ilmu dunia akhirat
   • Untuk mencari keredhaan Allah swt
   • Untuk tujuan ibadah
  • Barat berkonsepkan ilmu keduniaan semata-mata (sekular)
   • Memisahkan ilmu dunia dengan agama
   • Untuk mencari kemegahan dunia
   • Untuk mencari kebendaan dunia semata-mata
 • Pendidikan Rasulullah saw
  • Di Makkah : Penekanan ilmu Akidah, Akhlak
  • Di Madinah : Akidah, Akhlak, Ibadah, Politik, Ekonomi, Sosial, Sains, Seni
 • Sejarah pendidikan Islam
  • Di zaman Rasulullah saw
  • Di zaman Sahabat
  • Di zaman Tabiin
 • Pendidikan Islam di Malaysia
  • Sistem pondok
  • Madrasah
  • Pendidikan di surau dan masjid
  • Pendidikan agama Islam di sekolah kerajaan
  • Kolej Islam
  • Perpustakaan
  • Fakulti Pengajian Islam di Universiti tempatan
  • Pengajian Islam di kolej dan institusi pengajian************************
Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis, MALAYSIA
Tel: 013-400-6206, 011-1070-4212, 04-988-2701
Email: abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
URL: abdazizharjin.blogspot.com